Skip to content

Archive for July 12th, 2013

สารสังเคราะห์ให้ความหวานทำให้เสี่ยงกับน้ำหนักเพิ่ม(blog)

สารสังเคราะห์ให้ความหวานทำให้เสี่ยงกับน้ำหนักเพิ่ม(blog)

July 12th, 2013

Webmaster

3,415 Comments

หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงน้ำตาลเนื่องจากมีความกลัวเรื่องเบาหวานหรือกลัวอ้วนโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีรสหวานที่เราเรียกว่า empty calorie เพราะมันให้แต่พลังงาน(ซึ่งส่งผลให้น้ำหนักเพิ่ม)เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ให้อะไรที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเลยแม้แต่ความอิ่มท้อง จึงได้มีการใช้สารสังเคราะห์ที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลในเครื่องดื่ม(artificial sweetened beverages or ASB) ในเครื่องดื่มเพื่อหลังว่าจะไม่ทำให้ผู้ดื่มอ้วนหรือเป็นเบาหวาน แต่จากจากรวบรวมข้อมูลล่าสุดกลับพบว่าเครื่องดื่มที่ใช้สารสังเคราะห์ให้ความหวานแทนน้ำตาลนี้(ASB) กลับทำให้เสี่ยงต่อการมีน้ำหนักเพิ่ม,เสี่ยงต่อการอ้วน,เสี่ยงต่อการเกิดmetabolic syndromeและเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาหัวใจ!!!!
อ่านบทความอ้างอิงเพิ่มเติม